Mentormentor biedt in persoonlijke trajecten en op een kritische manier professionele ondersteuning aan fotografen.

Het is een klankbord voor fotografen die autonoom aan een oeuvre werken en een stap vooruit willen zetten in hun artistiek parcours. Ze worden in een kort of lang traject, één op één of in groep ondersteund om hun doel te bereiken en krijgen kansen om met de resultaten naar buiten te komen in de vorm van een expo of publicatie.

Mentormentor werkt daarnaast samen met verschillende partners en creëert een aanbod op maat van diverse groepen. De uitvalsbasis is een Nucleo-atelier aan de Coupure in Gent.

Historiek

In 2015 richtten Anja Hellebaut en Lisa Van Damme mentormentor op. Ervaring in het onderwijs bracht aan het licht dat fotografen ook na hun afstuderen een blijvende nood hebben aan een klankbord en feedback. Mentormentor wil hierop een antwoord bieden voor recent en minder recent afgestudeerden aan hogescholen, academie’s of cvo’s. Fotografen met een beperkte bagage en fotografen met een grote bagage, van alle leeftijden en alle slag.

BIO

Anja Hellebaut studeerde fotografie aan Sint Lukas Brussel, startte als fotograaf in MSK Gent en werkte enkele jaren als freelance fotograaf in het culturele veld. Ze was teamlid van Croxhapox, projectleider van Museumnacht Gent en van de Dag van de Architectuur Vlaanderen. Ze gaf zeven jaar les in Fotokunst aan de Sint Lucas Academie Gent en werkte parrallel voor het STAM. Ze bedacht er meer dan tien jaar tentoonstellingsconcepten en gaf ze vorm. Sinds 2022 is ze curator op zelfstandige basis.
In haar artistiek werk als fotograaf gaat haar aandacht naar de ruimere context waarin architectuur plaats vindt, het stedelijk weefsel en het hedendaags verstedelijkt landschap. Ze werkt dan ook graag in opdracht binnen dit domein voor onder meer Rotor en het Vlaams Architectuurinstituut.

Haar ervaringen, als maker en curator, zet ze in om als mentor zo veel mogelijk fotografen te ondersteunen en op te volgen in het bereiken van hun persoonlijk artistiek doel.
Hilde Van Canneyt in gesprek met Anja Hellebaut ter gelegenheid van 7 jaar mentormentor.

Lisa Van Damme, mede-oprichter van mentormentor, legt zich sinds 2020 volledig toe op haar eigen werk, maar blijft actief betrokken achter de schermen.

contact - nieuwsbrief - korting en cadeaubon - fb - instagram - privacy - met de steun van Vlaanderen