Mentormentor ondersteunt fotografen in hun artistiek proces. Mentormentor is een klankbord voor fotografen.

We begeleiden op een persoonlijke, intensieve en kritische manier.

Neem deel aan een review of stel je kandidaat voor een individueel of groepstraject.

© mentormentor