---

Meld je aan voor de vijfdaagse masterclass met Ruth Van Beek, van maandag 26 tot vrijdag 30 augustus 2024 in BLANCO Gent.


Apply for the five-day masterclass with Ruth Van Beek, from Monday 26th to Friday 30th of August 2024 in BLANCO Ghent.


5-DAAGSE MASTERCLASS RUTH VAN BEEK

26 - 30 AUG 2024, BLANCO GENT

In deze masterclass kan je je vijf dagen lang verdiepen in je werk. Samen met Ruth Van Beek onderzoek je hoe het zich verder kan ontwikkelen, zowel inhoudelijk als visueel. Je schuwt daarbij het experiment niet en kijkt met een brede blik naar je archief of een onvoltooide reeks.

Ruth Van Beek (1977, Zaandam NL) spreekt ons collectief geheugen aan door een archief van oud formeel beeldmateriaal tegenover eigen creaties te plaatsen. Het vertrouwde tegenover het abstracte, het dode tegenover het levende. De verzameling krijgt zijn ware betekenis wanneer ze in boekvorm verschijnt. Het is daar, in de spanning tussen wat verborgen wordt en repetitief getoond, dat je als kijker met het werk resoneert en tot ontroering wordt gebracht.

De deadline om aan te melden is 20 juni. Betalen kan in schijven en er is korting voor zelfstandigen, studenten en recent afgestudeerde fotografen.

Ga naar het programma en meld je aan / deadline: 20 juni

© Ruth Van Beek, page 56 and 57 from The Oldest Thing, 2023

---

5-DAY MASTERCLASS RUTH VAN BEEK

26 - 30 AUG 2024, BLANCO GHENT, BELGIUM

In this masterclass you can delve deeper into your work for five days. Together with Ruth Van Beek, you will explore how it can develop further, both in terms of content and visually. You don't shy away from experimentation and take a broad look at your archive or an unfinished series.

Ruth Van Beek (1977, Zaandam NL) appeals to our collective memory by juxtaposing an archive of old formal imagery with her own creations. The familiar versus the abstract, the dead versus the living. The collection takes on its true meaning when it appears in book form. It is there, in the tension between what is hidden and repetitively shown, that as a viewer you resonate with the work and are moved to emotion.

You can apply until June 20th. Payment can be made in instalments and there is a discount for self-employed photographers, students and recently graduated photographers.

Go to the program and apply / deadline: June 20th

© Ruth Van Beek, untitled (figure 77) collage with photo and gouache painted paper, 2021

---

© Ruth Van Beek, page 260 and 261 from The Oldest Thing, 2023

---