Tijdens een intensieve vijfdaagse masterclass word je uitgedaagd om je competenties te versterken en je eigenheid als fotograaf te vergroten. Het kan de start zijn van een nieuw project of de verderzetting van een onvoltooide reeks die vertrekt vanuit je archief. We onderzoeken verschillende verhaallijnen, perspectieven en mogelijkheden om jouw persoonlijk verhaal te vertellen op een manier dat het ook anderen aanspreekt of raakt. We graven naar je motivatie, stimuleren experiment, wakkeren je energie aan en delen persoonlijke ervaringen om je in dit proces te begeleiden. Afsluiten doen we met een open atelier.

During a five-day masterclass, you will be challenged to strengthen your competences and to enhance your identity as a photographer. It can be the start of a new project or the continuation and completion of unfinished work from your archive. We will explore different story lines, perspectives and possibilities to tell your personal story in a way that it also appeals to others. We will dig deep to find your motivation, we will encourage you to experiment, to ignite your energy and to share our personal experiences and guide you in this process. We conclude the masterclass with an open atelier.

contact - nieuwsbrief - korting en cadeaubon - fb - instagram - privacy - met de steun van Vlaanderen